تا زمانی که در انزلی هستم از هر انزلیچی متعصب‌تر خواهم بود | شهرستان انزلی رنگین کمان فرصت‌ها است

حیدری آزاد با بیان اینکه شهرستان انزلی رنگین کمان فرصت‌ها است افزود: شهرستان انزلی می تواند نقطه اتکا استان گیلان باشد نه اینکه هم اکنون بیشترین آمار بیکاری و آسیب های اجتماعی را داشته باشد.

اختصتصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار جدید شهرستان بندر انزلی در گفتگو با دیارمیرزا اظهار کرد: تا زمانی که در انزلی هستم از هر انزلیچی متعصب تر خواهم بود و از منافع مردم انزلی دفاع خواهم کرد.

فرماندار مسئول هماهنگی بین ادارات مختلف است

وی افزود: فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت و مسئول هماهنگی بین ادارات مختلف است و اگر مسلط به امور باشد و کار خود را درست انجام دهد تاثیر گزارترین فردی می تواند باشد که در شهرستان وحدت و همدلی را ایجاد کند.

شهرستان انزلی رنگین کمان فرصت‌ها است

حیدری آزاد با بیان اینکه شهرستان انزلی رنگین کمان فرصت‌ها است افزود: شهرستان انزلی می تواند نقطه اتکا استان گیلان باشد نه اینکه هم اکنون بیشترین آمار بیکاری و آسیب های اجتماعی را داشته باشد.

در بحث‌های اداری و انجام وظایف ادارات به شدت سخت گیر هستم

وی با اشاره به اختلاف سلیقه‌های موجود بین مسئولین در در دستگاه های مختلف، تأکید کرد: در بحث‌های اداری و انجام وظایف ادارات به شدت سخت گیر هستم و اصلا برایم پذیرفتنی نیست که دستگاهی در انجام وظایف اداری و قانونی و بحث رظایتمندی مردم خدشه‌ای وارد کند و در این باره به هیچ وجه کوتاهی نخواهم کرد.

گذشته درخشان انزلی حفظ نشده است

حیدری آزاد تصریح کرد: انزلی در گذشته شهر مهاجرت پذیری بوده ولی متاسفانه گذشته درخشان این شهر حفظ نشده است.

وضعیت تالاب انزلی اسفناک است | اگر تالاب نباشد، انزلی معنایی نخواهد داشت

نماینده عالی دولت در شهرستان بندر انزلی با اشاره به مسئله تالاب انزلی گفت: وضعیت تالاب انزلی اسفناک است و اگر تالاب نباشد، انزلی معنایی نخواهد داشت و حفظ محیط زیست، احیای تالاب و فرصت هایی که در تالاب وجود دارد می تواند سرمایه گذاری و اشتغال را ایجاد نماید.

وی با بیان اینکه حتما با مدیران منطقه آزاد نشستی خواهم داشت تصریح کرد: انتظاراتمان را حتما منتقل خواهیم نمود و سعی می‌کنیم فضای بهتری را با منطقه آزاد ایجاد کنیم و از حقوق قانونی شهرستان دفاع کنیم.

حیدری آزاد با بیان اینکه سعی می کنیم از پتانسیل سمن‌ها و (NGO)‌ها استفاده کنیم افزود: تعامل بیشتری با نخبگان از هر جناح سیاسی و جوانان خواهیم داشت تا وارد میدان شوند و خودشان را در حاکمیت و مجموع دولت احساس کنند.

Share