انتصاب سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان

طی ابلاغی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مسعود نوروزی، سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا َطی ابلاغی از سوی دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک-رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مسعود نوروزی به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه منصوب شد.

پیش از این، میترا صدقی ثابت، عهده دار این سمت بود.

در سابقه کاری نوروزی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت دیده می شود.

Share