آگهی مزایده پورشه و ب.ام.و بابک زنجانی+ عکس

دو دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودروی بابک زنجانی در لیست فروش اموال بابک زنجانی وجود دارد که موتورسیکلت‌های وی با پایه قیمتی ۸۰۰ و ۹۰۰ میلیون تومان عرضه شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روزنامه هفت صبح آگهی مزایده فروش اموال بابک زنجانی را که ۳خودرو در صدر آن است منتشر کرد.

دو دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودروی بابک زنجانی در این لیست وجود دارد که موتورسیکلت‌های وی با پایه قیمتی ۸۰۰ و ۹۰۰ میلیون تومان عرضه شده است.

Share