یک گزینه جدید به کاندیداهای شهرداری رشت اضافه شد!

در جلسه علنی امروز (۳۰ مهرماه) شورای شهر رشت، نامه جمشید رسایی که دارای امضای ۸ عضو شورای شهر بود به رای گذاشت شد که با بررسی برنامه های وی موافقت گردید و جمشید رسایی نیز جزو کاندیداهای شهرداری رشت شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در جلسه علنی امروز (۳۰ مهرماه) شورای شهر رشت، نامه جمشید رسایی که دارای امضای ۸ عضو شورای شهر بود به رای گذاشته شد که با بررسی برنامه های وی موافقت گردید.

به گزارش دیارمیرزا از صحن شورای شهر رشت، قرار شده که جمشید رسایی برای ارائه برنامه تا یکساعت دیگر وارد صحن شورا شود.

Share