یکی از گزینه‌های تصدی گری شهرداری رشت انصراف داد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان با ارسال نامه ای خطاب به رئیس شورای شهر رشت از کاندیداتوری شهرداری رشت انصراف داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از گزینه های تصدی گری شهرداری رشت از کاندیداتوری شهرداری انصراف داد.

درحالی که در بین ۱۹ نامزد تصدی گری شهرداری رشت، نام مهندس عبدالرضا قاسمیان لنگرودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان دیده می‌شود، او با ارسال نامه ای خطاب به رئیس شورای شهر رشت از کاندیداتوری این سمت انصراف داد.

قاسمیان اعلام کرده که در حال حاضر امکان فعالیت در این حوزه را ندارد.

Share