یعقوب امیری به عنوان سرپرست امور مالی شهرداری رشت منصوب شد

طی حکمی از سوی علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، یعقوب امیری به عنوان سرپرست امور مالی شهرداری رشت منصوب گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از سوی علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، یعقوب امیری به عنوان سرپرست امور مالی شهرداری رشت منصوب گردید.

Share