گزارش تصویری مسابقه بوکس تیم منتخب انزلی با منتخب ارتش‌ ایران

مسابقه بوکس تیم منتخب انزلی با منتخب ارتش ایران در بندر انزلی برگزار شد.  

مسابقه بوکس تیم منتخب انزلی با منتخب ارتش ایران در بندر انزلی برگزار شد.

 

Share