گزارش تصویری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در انزلی

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بندر انزلی برگزار شد.

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به مناسبت هفته نیروی انتظامی در بندر انزلی برگزار شد.

Share