گزارش تصویری جلسه علنی شورای شهر رشت

جلسه علنی شورای شهر رشت با دستور کار بررسی گزینه‌های نهایی تصدی شهرداری رشت برگزار شد و رضا ساغری، علی مبصر و حامد عبدالهی در این جلسه برنامه های خود را ارائه کردند.

جلسه علنی شورای شهر رشت با دستور کار بررسی گزینه‌های نهایی تصدی شهرداری رشت برگزار شد و رضا ساغری، علی مبصر و حامد عبدالهی در این جلسه برنامه های خود را ارائه کردند.

Share