مقیمی گزینه جدی شهرداری رشت است | شورای شهر از سیاسی بازی پرهیز کند

نایب رییس شورای شهر رشت با تاکید بر اینکه مقیمی گزینه جدی شهرداری رشت است، گفت: باید فارغ از نگاه شخصی و سیاسی، به دنبال انتخابی اصلح برای شهرمان باشیم تا علاوه بر جلب رضایت مردمی، این شهر را در مسیر توسعه قرار دهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رضا رسولی، عضو شورای شهر رشت در گفت وگو با شبستان با رد خروج دسته جمعی برخی از اعضای شورا از جلسه انتخاب شهردار گفت: وقت قانونی جلسه به پایان رسیده بود و طبق قانون جلسه فاقد رسمیت بوده و باید پایان می یافت.

وی با بیان اینکه شهر رشت دارای شرایط خاص بوده و نسخه های عمومی مدیریت شهری فاقد توانایی لازم در حل مشکلات شهر بویژه در حوزه مالی و اقتصادی هستند افزود: برنامه های ارائه شده توسط کاندیداهای شهرداری رشت کلی بوده و نیازمند زمان بیشتری برای رسیدگی منطقی و اصولی در جزئیات هستیم.

رسولی با اشاره به دعوت از فاطمه مقیمی به عنوان کاندیدای شهرداری تاکید کرد: سوابق وی برای اعضای شورا قابل احترام بوده و نیازمند زمان کافی جهت حضور در صحن شورا وارائه برنامه هاست.

وی با تاکید بر اینکه مقیمی به عنوان گزینه ای جدی در تصدی شهرداری رشت مطرح است اذعان کرد: بنده معتقدم باید فارغ از نگاه شخصی و سیاسی، به دنبال انتخابی اصلح برای شهرمان باشیم تا علاوه بر جلب رضایت مردمی، این شهر را در مسیر توسعه قرار دهیم.

نائب رییس شورا با بیان اینکه مقیمی بیش از چهار رای خواهد داشت تصریح کرد: در تلاشیم تا به پیوست رزومه قوی وی، همکاران را متقاعد به انتخابی اصلح کنیم چرا که برخی از اعضای شورا هنوز تصمیم قاطعی در خصوص کاندیداهای شهرداری نگرفته و به دنبال منافع سیاسی نیز نیستند.

وی با بیان اینکه مقیمی بانوی گیلانی و از خانواده های سرشناس رشت است بیان کرد: حضور وی در سطوح بالای مدیریت اقتصادی و مالی یک فرصت برای رشت جهت رفع خلاهای مالی با تفکر صحیح اقتصادی است که منافع شهر را تامین می کند.

رسولی با تاکید بر اینکه نباید به دنبال تحمیل گزینه خود به شهرداری بوده بلکه باید تامین کننده منافع مردم و شهرمان باشیم افزود: انتخاب اعضای شورا نباید حاشیه سازی و مسائل جانبی را به همراه داشته باشد چرا که قطعا به ضرر رشت خواهد بود.

وی خطاب به اعضای شورا خواستار انتخابی هوشیارانه، آگاهانه  به دور از نگاه شخصی شد و خاطرنشان کرد: شورای شهر نباید به دنبال بازی های سیاسی بوده و فضای شهر را ملتهب کند.

وی با بیان اینکه شخصا خواستار ادامه همکاری با عبداللهی در شورای شهر هستم تصریح کرد: وی دارای مسئولیت های بسیاری در شورای استان و کمیسیون های مختلف شورای شهر است که با تمرکز بر آنها می تواند برای این شهر گام های مثبتی بردارد.

Share