مشاور امور مالی شهرداری رشت منصوب شد

طی حکمی از سوی علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، مجتبی ماه پسند به عنوان مشاور در امور مالی منصوب گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، مجتبی ماه پسند به عنوان مشاور در امور مالی منصوب شد.

ماه پسند پیش از این مدیر امور مالی شهرداری رشت بود.

Share