مدیرکل دیوان محاسبات استان گیلان منصوب شد

عادل آذر در حکمی احمد پری پور را به سمت مدیرکل جدید دیوان محاسبات گیلان منصوب و از زحمات احمدی در دوران مدیریت این اداره کل در گیلان تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حکمی مدیرکل جدید دیوان محاسبات گیلان را منصوب کرد.

عادل آذر در حکمی احمد پری پور را به سمت مدیرکل جدید دیوان محاسبات گیلان منصوب و از زحمات احمدی در دوران مدیریت این اداره کل در گیلان تقدیر کرد.

گفتنی است پری پور پیش از این مدیرکل دیوان محسابت مازندران بوده و ایوب احمدی نیز به عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان آذربایجان غربی معرفی شده است.

Share