مجتبی ماه‌پسند برکنار شد | انتخاب مدیرمالی جدید شهرداری رشت

یعقوب امیری از مدیران سابق شهرداری رشت با ۸ رای اعضای شورا به عنوان مدیر مالی جدید شهرداری جایگزین مجتبی ماه پسند در این سمت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  سخنگوی شورای شهر رشت در گفتگو با دیارمیرزا گفت: پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر رشت که به صورت فوق العاده و غیرعلنی در حال برگزاری است، مدیرمالی شهرداری رشت انتخاب شد.

فاطمه شیرزاد افزود: در این جلسه که با حضور ۹ عضو شورا و با غیبت حاجی پور و ذاکری در حال برگزاری است، یعقوب امیری از مدیران سابق شهرداری رشت با ۸ رای اعضای شورا به عنوان مدیر مالی جدید شهرداری جایگزین مجتبی ماهپسند در این سمت شد.

حق بین دیگر کاندیدا نیز تنها یک رای به دست آورد.

گفتنی است چندی پیش مقامات قضایی خواستار برکناری ماه پسند از این سمت شده بودند.

Share