فرستنده پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس مشخص شد

نوروزیان گفت: بعضی از افرادی که این پیامک ها را ارسال کردند، اصلا نمی دانند FATF چه هست؛ این نوع حرکت ها مطرود است و ما باید برای رای مردم و نظر آن ها احترام قائل شویم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در گفتگو با ایسنا گفت: در خصوص منبع پیامک‌های ارسالی FATF به نمایندگان مجلس اظهار کرد: متولی اصلی پیامک‌های ارسالی به نمایندگان شناسایی نمی‌خواهد و خود افراد دخیل در این امر اعلام کرده اند که ارسال این پیامک ها کار چه کسی است.

محمدرحیم نوروزیان،افزود: این فرد تاکنون دستگیر نشده و از سوی یک حسینیه است که آشکارا اعلام کردند که کار آن‌ها بوده و مساله پنهانی نبوده است.

نوروزیان بیان کرد: این فرد آقای خلیل موحد(عضو سابق شورای شهر مشهد) بوده که در حسینیه ای در خیابان چمران مشهد مشغول فعالیت است.

نوروزیان گفت: بعضی از افرادی که این پیامک‌ها را ارسال کردند، اصلا نمی‌دانند FATF چه هست؛ این نوع حرکت‌ها مطرود است و ما باید برای رای مردم و نظر آن ‍‌ها احترام قائل شویم.

Share