شرایط آبی سال گذشته در سال جاری تکرار می‌شود | مردم صرفه‌جویی کنند

وزیر نیرو گفت: پیش بینی ها و برنامه ریزی های وزارت نیرو بر این است که شرایط آبی مشابه سال آبی گذشته خواهد بود که در این شرایط باید به اصلاح مصرف و تشویق گروه های پرمصرف به صرفه جویی گرایش پیدا کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، رضا اردکانیان وزیر نیرو، با اشاره به حضورش در نشست امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: مقرر شده بود که پس از گذار از تابستان و شرایط خاصی که در حوزه آب و برق در این فصل وجود داشت، گزارشی تفصیلی درخصوص عملکرد آب و برق، پیک ۹۷ و برنامه تفصیلی برای تابستان ۹۸ به کمیسیون انرژی مجلس  ارائه شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه در سرفصل های مختلف تولید، توسعه، انتقال، شبکه های توزیع، برنامه های مدیریت مصرف، نیروگاه های تجدید پذیر، نیروگاه های آبی و برنامه ریزی های انجام شده برای دستیابی به نقطه مطلوب توضیحاتی به اعضای کمیسیون انرژی ارائه شد، افزود: خوشبختانه همانگونه که انتظار می رفت با توجه به نزدیکی بودجه سال ۹۸ تمام اعضای کمیسیون انرژی تاکید داشتند که از تمام ظرفیت های اجرایی و قانونی به ویژه در ارتباط با مردم استفاده شده و مسائل برای مردم تشریح تا آمادگی های لازم ایجاد شود تا علاوه بر سرعت دادن به چرخ توسعه کشور براساس نقش مهمی که انرژی الکتریکی در کشور دارد، امکاناتی فراهم شود که با مدیریت مصرف مشکلی در سال آینده وجود نداشته باشد.

ایده های خوبی برای حل مشکلات مربوط به بخش خصوصی و طلبکاران وزارت نیرو ارائه شد

وی ادامه داد: پیش بینی ها و برنامه ریزی های وزارت نیرو بر این است که شرایط آبی مشابه سال آبی گذشته خواهد بود که در این شرایط باید به اصلاح مصرف و تشویق گروه های پرمصرف به صرفه جویی گرایش پیدا کرد، البته نیازمندی های قانونی برای حل مشکلات پیش رو وجود دارد که از سوی کمیسیون انرژی در این خصوص قول مساعد داده شد.

اردکانیان با بیان اینکه ایده های خوبی برای حل مشکلات مربوط به بخش خصوصی و طلبکاران وزارت نیرو ارائه شد، اظهار داشت: وزارت نیرو بدهکار است، اما اعتبار خوبی در بخش خصوصی دارد و کماکان همکاری ها به شکل فعال برقرار است.

وزیر نیرو،  تصریح کرد: امیدوارم که در فرصت های پیش رو نتایج مذاکرات امروز در قالب مواد قانونی و سازوکارهای دیگر دیده شود.

Share