سرپرست سازمان جهاد کشاورزی گیلان منصوب و معرفی شد

مدیر کل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی درجانی مدیر کل دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان منصوب شد.

گفتنی است علیرضا شعبان نژاد به طور اجباری و بعد از سالها حضور در این پست، جهاد کشاورزی گیلان را ترک کرده است.

در مراسم معارفه علی درجانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه نوغان کشور نیز حضور داشت.

Share