دوره های مهارتی برای دانشجویان دامون فومن در ایام فراغت تابستان برگزار شد

دوره های مهارتی با مدرک فنی حرفه ای برای ایام فراغت تابستان دانشجویان با همکاری مرکز فنی حرفه ای فومن و شفت در یک دوره مهارتی حسابداری در ۱۲جلسه برای ۴۰نفر دانشجویان در دو کارگاه کامپیوتر موسسه دامون فومن برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دوره های مهارتی برای دانشجویان دامون با مدرک مهارت فنی در ایام فراغت تابستان با همکاری مرکز فنی حرفه ای فومن و شفت برگزار گردید.
دوره های مهارتی با مدرک فنی حرفه ای برای ایام فراغت تابستان دانشجویان با همکاری مرکز فنی حرفه ای فومن و شفت در یک دوره مهارتی حسابداری در ۱۲جلسه برای ۴۰نفر دانشجویان در دو کارگاه کامپیوتر موسسه دامون فومن برگزار شد.
دکتر پورمحمد، رییس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دامون فومن با اشاره به لزوم اجرای طرح مهارتی دانشجویان گفت: موسسه در راستای تخصص و فعالیت خود ، این دوره ها را برگزار کرده تا دانشجویان بتوانند دوره های مهارت تخصصی متناسب با رشته خود را زیر نظر مرکز فنی حرفه ای طی نمایند.
ضمنا بازدیدی توسط مهندس ضامنی، رییس فنی حرفه ای فومن و شفت، دکتر پورمحمد ریاست و حجت الاسلام یوسفی معاونت فرهنگی موسسه دامون از کلاس های دوره تابستان موسسه صورت گرفت.

Share