خداحافظی دانش شکیب با منطقه ۴ شهرداری رشت

مراسم تکریم محمددانش شکیب، معاون خدمات شهر منطقه ۴ شهرداری رشت برگزار و از زحمات وی در طول دوران مسئولیت تقدیر گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مراسم تکریم محمددانش شکیب، معاون خدمات شهر منطقه ۴ شهرداری رشت در سالن اجتماعات این شهرداری با حضور امیرلو مدیریت منطقه و تنی چند از معاونین مدیران و مسئولین شاغل در منطقه ۴ برگزار و از زحمات وی در طول دوران مسئولیت تقدیر گردید.

لازم به ذکراست محمددانش شکیب با اکثریت آرای شورای اسلامی آستانه اشرفیه به سمت شهردار آستانه اشرفیه برگزیده شد.

Share