جریمه خارج نکردن خودروهای تصادفی از مسیر راه چقدر است؟

برابر ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۸۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی در تصادفات منجر به خسارت مالی راننده مکلف است وسیله نقلیه خود را در صورت قابل انتقال بودن بلافاصله به منظور رفع سد معبر به کناره راه منتقل نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس پلیس راهور استان گیلان گفت: برابر ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۸۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی در تصادفات منجر به خسارت مالی راننده مکلف است وسیله نقلیه خود را در صورت قابل انتقال بودن بلافاصله به منظور رفع سد معبر به کناره راه منتقل نماید.

 سرهنگ محمدی افزود: شهروندان می توانند از صحنه تصادف عکس برداری نموده، سپس به منظور احترام به حقوق سایرین بلافاصله خودروی خود را از سطح راه خارج نموده و در صورت نیاز به حضور کارشناسان پلیس راهور با ۱۱۰ تماس حاصل نمایند.

 وی خاطر نشان کرد: عدم انتقال خودروهای تصادفی از مسیر راه برای رانندگان متخلف جریمه ۳۰۰هزار ریالی به همراه خواهد داشت.

Share