تعداد گزینه‌های شهرداری رشت به ۱۹ نفر افزایش یافت| احتمالا روز دوشنبه شهردار رشت انتخاب شود

علوی در مورد گزینه های اعضای شورا برای تصدی سمت شهردار رشت گفت: از آخرین جلسه شورای شهر رشت که برای انتخاب شهردار اعضا گزینه ها را معرفی کردند تاکنون تعداد گزینه ها از ۱۵ نفر به ۱۹ نفر افزایش یافته است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس شورای شهر رشت در گفتگو با دیارمیرزا در مورد گزینه های اعضای شورا برای تصدی سمت شهردار رشت گفت: از آخرین جلسه شورای شهر رشت که برای انتخاب شهردار اعضا گزینه ها را معرفی کردند تاکنون تعداد گزینه ها از ۱۵ نفر به ۱۹ نفر افزایش یافته است.

سید امیرحسین علوی با بیان اینکه در حال حاضر اعضای شورا در جلساتی که دارند بر گزینه های پیشنهادی نظرات جمعی خود را اعلام می‌کنند، افزود: آنچه که در رسانه ها به عنوان گزینه های نهایی انتخاب شهردار صورت گرفته است(اینجا) را بنده نه تایید می کنم و نه تکذیب!

وی ادامه داد: هر ۱۹ گزینه شهرداری رشت برنامه ها و رزمه های خود را به شورا ارائه دادند که روز شنبه در اختیار همه اعضا قرار خواهد گرفت.

علوی با بیان اینکه انتخاب شهردار برای همه اعضای شورا بسیار حائز اهمیت است، افزود: همانطور که قبلا اعلام شد تمام تلاش خودمان را خواهیم کرد که روز دوشنبه انتخاب شهردار انجام شود.

گفتنی است امروز یکی از رسانه ها از حامد عبداللهی، رضا رسولی، رضا ساغری، سینا مقدادی، علی مبصر و بهزاد نیک فهم به عنوان گزینه های نهایی شورا نام برده بود.

حضور همزمان دو عضو شورا به عنوان دو کاندیدای تصدی شهرداری رشت، انتخاب شهردار را با پیچیدگی رو به رو کرده است.

Share