تصاویر بازدید دکتر نوبخت از سد پلرود رودسر

عکس: ابوالفضل شکری

محمدباقر نوبخت در ادامه سفر خود به شرق گیلان با حضور در رحیم آباد شهرستان رودسر از فرآیند احداث سد پلرود بازدید کرد.

Share