تصاویری از آبگرفتگی روستای آبکنار در پی بارش باران

در پی بارش شدید باران شاهد آبگرفتگی روستای آبکنار و همچنین جاده ضیابر هستیم.

در پی بارش شدید باران شاهد آبگرفتگی روستای آبکنار و همچنین جاده ضیابر هستیم.

Share