برداشتن اموال بدهکار در ازای بدهی بدون رضایت وی، جرم است؟!

شورای حل اختلاف ضمن وارد دانستن دادخواست، اقدام به ارجاع به کارشناسی جهت برآورد میزان اجرت‌المثل نموده است که کارشناسی هم مبلغ ۵ملیون تومان نظر داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره برداشتن اموال بدهکار در قبال طلب این است:

با سلام، اینجانب برای وصول طلب خود، بی مبالاتی نموده، اقدام به برداشتن ترانس جوشکاری فرد بدهکار نمودم، که با شکایت کیفری آن فرد محکوم به ردمال و۶ماه حبس تعزیری شدم و حکم مذکور به مرحله اجرا درآمد، حال با گذشت ١٨ ماه از آن اتفاق، مجددا، شاکی اقدام به طرح دادخواست مطالبه اجرت‌المثل از بابت مدت زمانی که پرونده شکایت کیفری زمان برده است تا ترانس جوشکاری خود را تحویل گیرد (٩ماه) نموده است که متاسفانه شورای حل اختلاف ضمن وارد دانستن دادخواست، اقدام به ارجاع به کارشناسی جهت برآورد میزان اجرت‌المثل نموده است که کارشناسی هم مبلغ ۵ملیون تومان نظر داده است.

حال سوال اینجاست، که آیا همچین دادخواستی قانونی و حقوقی می‌باشد و یا خیر؟ با توجه به ماده١۵ و٨۶و١۴٨قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا بیان می‌کند که شاکی تا پایان دادرسی می‌تواند دادخواست مطالبه ضروزیان، بدهد و اینکه بازپرس مکلف است تا مادامی که پرونده نزد وی در جریان است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به استرداد اموال مکشوفه و سرقتی اقدام نماید، و شاکی محترم در زمان و وقت قانونی چنین نکرده است، و اساسأ اینکه برای اموال سرقتی نمی‌شود دادخواست اجرت‌المثل نمود و اینکه برای یک جرم شخص یک بار مجازات می‌شود، نه ٢ بار، خواهشمندم راهنمایی فرمایید، چون به نظر می‌رسد که دادخواست مطالبه اجرت‌المثل باید ردّ می‌شد نه اینکه حدود ٨ماه می‌باشد که آرامش و آسایش بنده و خانواده را با قبول نمودن چنین دادخواستی غیر حقوقی، به هم زده و دردناکتر زمانی است که به جای خواهان که باید برابر قانون که می‌گوید اثبات ادعا بر عهده مدعی است، خوانده می‌باشد که تحت فشار شورای حل اختلاف باید دنبال دلیل ومدرک قانونی در ردّ دادخواست مطالبه اجرت‌المثل باشد. خواهشمندم راهنمایی بفرمایید

پاسخ کارشناسان:

اقدام شما در راستای برداشتن اموال دیگری ولو بدهکار باشد، خلاف قانون و دارای ضمانت اجراست که در فرض مورد پرسش، شما مورد مجازات قرار گرفته‌اید؛ اما مقوله پیگیری حقوقی پرونده از حیث مطالبه اجرت‌المثل شامل مرور زمان نمی‌شود و خواهان در هر زمان می‌تواند اقدامات حقوقی مربوطه را انجام دهد. از طرف دیگر باید بیان داشت رسیدگی در دادگاه کیفری و اعمال مجازات علیه شما مانع از اقدام حقوقی شما از طریق مراجع حقوقی صالح نمی‌باشد.

Share