بارش باران در گیلان طی ۵۵ سال گذشته بی‌سابقه بود

محمد دادرس، مدیرکل هواشناسی استان گیلان اظهار کرد: بارش این میزان باران در مدت یک روز در شهرستان رودسر در ۵۵ سال گذشته در گیلان و در ۲۷ سال گذشته در کشور بی سابقه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرکل هواشناسی استان گیلان گفت: با فعال شدن سامانه هوای بارشی از عصر جمعه در گیلان در شهرستان رودسر در مدت ۲۴ ساعت ۳۰۱ میلیمتر باران بارید.

محمد دادرس افزود: بارش این میزان باران در مدت یک روز در شهرستان رودسر در ۵۵ سال گذشته در گیلان و در ۲۷ سال گذشته در کشور بی سابقه است.

وی گفت: متوسط بارندگی سالانه کشور ۲۳۰ میلی متر است که بارندگی ۳۰۱ میلی متری در شهرستان رودسر در مدت یک روز، ۷۰ میلیمتر بیشتر از متوسط بارندگی سالانه کشور است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به حجم زیاد بارش در مدت زمانی کوتاه افزود: ۱۸۰ میلیمتر از بارش ۳۰۱ میلیمتری شهرستان رودسر در مدت یک و نیم ساعت بارید که معادل هر دقیقه ۲ میلی متر است.

دادرس گفت: در ۱۲ شهرستان گیلان که درگیر سیل هستند نیز بارندگی بیش از ۱۰۰ میلیمتر ثبت شده است.

وی افزود: بیشترین بارش‌ها پس از شهرستان رودسر در ایستگاه خرجگیل اسالم با ۲۵۴ میلیمتر و کمترین بارش‌ها در ایستگاه منجیل با یک دهم میلیمتر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان گیلان با بیان اینکه سامانه هوا بارشی و سرد از عصر جمعه از دریای سیاه وارد کرانه‌های دریای خزر شد اعلام کرد: این سامانه بعد ظهر امروز از گیلان خارج می‌شود.

Share