استقرار هیأت بازرسی در اداره کل دامپزشکی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی استان گیلان

هیأت بازرسی سازمان بازرسی استان در سه اداره کل دامپزشکی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی استان مستقر شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هیأت بازرسی سازمان بازرسی استان در سه اداره کل استان گیلان مستقر شدند.

استقرار هیأت بازرسی در اداره کل دامپزشکی استان گیلان
هیأت بازرسی این اداره کل (گروه زمین، منابع طبیعی و محیط زیست) از تاریخ ۰۲-۰۷-۹۷ لغایت ۳۰-۰۷-۹۷ در اداره کل دامپزشکی استان گیلان مستقر می شوند.

استقرار هیأت بازرسی در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

هیأت بازرسی این اداره کل (گروه تولید و توسعه) از تاریخ ۰۷-۰۷-۹۷ لغایت ۱۰-۰۸-۹۷ در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان مستقر می‌شوند.

استقرار هیأت بازرسی در اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

هیأت بازرسی این اداره کل (گروه تولید و توسعه) از تاریخ ۰۱-۰۷-۹۷ لغایت ۳۰-۰۷-۹۷ در اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان مستقر می شوند.

چنانچه کارکنان و شهروندان محترم درخصوص عملکرد و اقدامات این دستگاههای اجرائی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ تماس حاصل فرمایند.

ضمناً؛ سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.

 

Share