آمادگی ستاد مدیریت بحران منطقه ۴ شهرداری رشت

ستاد مدیریت بحران منطقه ۴ شهرداری رشت در محل ناحیه ۲ تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ستاد مدیریت بحران منطقه ۴ شهرداری رشت در محل ناحیه ۲ تشکیل شد.

با فراخوان نیروهای خدمات رسان و مهیا نمودن خودروهای مربوطه آمادگی آعضای ستاد مدیریت بحران منطقه جهت مقابله باحوادث احتمالی و گشت زنی در محدوده منطقه آغاز و مشکل آبگرفتگی در برخی از معابر مرتفع شد.

آرش امیرلو مدیر منطقه ۴ شهرداری رشت نیز به صورت میدانی در محدوده منطقه حضور داشت.

Share