آبستراکسیون جلسه شورای شهر رشت | شهردار رشت انتخاب نشد

بعد از ارائه برنامه رسایی توسط علوی ۱۰ دقیقه تنفس اعلام شد که بعد از پایان این زمان همانند جلسه پیشین، فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری، پس از خروج از صحن مجددا وارد محل نشست شورا نشدند.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عصر امروز شصتمین جلسه شورای شهر رشت با دستور کار بررسی گزینه های شهرداری و همچنین انتخاب سرپرست شهرداری رشت برگزار شد.

با توجه به پایان دوره سه ماهه سرپرستی علی بهارمست در شهرداری رشت، اعضای شورای شهر رشت در جلسه شصتم شورا سرپرست جدید شهرداری را انتخاب کردند.

در جلسه امروز جمشید رسایی نیز به عنوان یک گزینه جدید برنامه خود را ارائه کرد.

بعد از ارائه برنامه رسایی توسط علوی ۱۰ دقیقه تنفس اعلام شد که بعد از پایان این زمان همانند جلسه پیشین، فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری، پس از خروج از صحن مجددا وارد محل نشست شورا نشدند.

استاندار و فرماندار به خودشان بیایند!

احمد رمضانپور در جمع خبرنگاران گفت: من از مردم شهر رشت عذرخواهی می‌کنم که نمی‌توانم در دو جلسه شهردار را انتخاب کنیم. امیدوارم آقای استاندار و فرماندار به خودشان بیایند و تاکیدی که ایت الله فلاحتی داشتند را مد نظر قرار بدهند.

وی ادامه داد: وظیفه قانونی فرماندار است که کاری را که اینها انجام نمی‌دهند را انجام دهد.

تائید آبستراکسیون توسط علوی

رئیس شورای شهر رشت وارد صحن شد و گفت: در دوره چهارم شورا فراز و نشیب زیادی داشت و همیشه ناراحت بودم و انتظار داشتم که شورا با همدلی هدایت شود.

وی افزود: به عنوان رئیس شورا از مردم عذر خواهی میکنم و به نظر و جایگاه همکارام احترام می‌گذارم. از این وضعیت خودم ناراحت هستم و از خدا می‌خواهم که کمک کند تا یک اتفاق نظر برسند و همکاران ما برای اعمال نظر خود ابستراکسیون نکنند .بنده تایید می‌کنم که آبستراکسیون صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مردم بدانند که اگر انتخابی صورت نگرفته اینکه کارها بر زمین مانده است این طور نیست. بلکه به سرپرست شهرداری کمک کنیم و در جلسه عادی بعد از اربعین تکلیف شهردار را مشخص کنیم.

فرهام زاهد نیز در این جلسه گفت:  مسدود کردن کوچه منتهی به شورا با ماشین سنگین، حضور افراد ناشناس و ناجا در محوطه شورا به چه منظور بوده است؟

استوری تامل برانگیز رضا رسولی عضو شورای شهر رشت پس از آبستراکسیون جلسه شورا

شورای شهر رشت در محاصره افراد ناشناس

مسدود نمودن کوجه توسط ماشین سنگین‼️

از به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف تا محاصره شورای رشت توسط چماقداران

گفتنی است محمدحسن عاقل منش در جلسه امروز حضور نداشت.

Share