گزارش تصویری چهارمین دوره جشنواره گلدهی لاله های تالابی

شب گذشته، هفتمین شب از چهارمین دوره جشنواره گلدهی لاله های تالابی بندرانزلی برگزار شد.

شب گذشته، هفتمین شب از چهارمین دوره جشنواره گلدهی لاله های تالابی بندرانزلی برگزار شد.

Share