گزارش تصویری همایش “نشان محبت” ستاد بازسازی عتبات عالیات در منطقه آزاد انزلی

همایش “نشان محبت” ستاد بازسازی عتبات عالیات در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

همایش “نشان محبت” ستاد بازسازی عتبات عالیات در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

Share