گزارش تصویری همایش فن بیان و اصول سخنرانی در رشت

همایش فن بیان و اصول سخنرانی با سخنرانی اصلی سجاد قاضی رئیس انجمن سخنرانان گیلان در سالن همایش شهدای ناجا در رشت برگزار شد.

همایش فن بیان و اصول سخنرانی با سخنرانی اصلی سجاد قاضی رئیس انجمن سخنرانان گیلان در سالن همایش شهدای ناجا در رشت برگزار شد.

Share