گزارش تصویری همایش فرهنگ سازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

صبح امروز همایش فرهنگ سازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با حضور رمضانعلی صادق زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولین  در استانداری گیلان برگزار شد.

صبح امروز همایش فرهنگ سازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با حضور رمضانعلی صادق زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولین  در استانداری گیلان برگزار شد.

 

Share