گزارش تصویری همایش شیرخوارگان حسینی در انزلی

همزمان با سراسر کشور همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی بندرانزلی برگزار شد.  

همزمان با سراسر کشور همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی بندرانزلی برگزار شد.

 

Share