گزارش تصویری نشست فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت با شریعتمداری

ظهر امروز با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان لنگرود افتتاح شد. همچنین نشست فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت با شریعتمداری در فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد.

ظهر امروز با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان لنگرود افتتاح شد. همچنین نشست فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت با شریعتمداری در فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد.

Share