گزارش تصویری سوگواری روز عاشورا در لنگرود

همزمان با عاشورای حسینی، مردم لنگرود در سوگ امام حسین(ع) و یاران باوفایش به سوگواری پرداختند.

همزمان با عاشورای حسینی، مردم لنگرود در سوگ امام حسین(ع) و یاران باوفایش به سوگواری پرداختند.

Share