گزارش تصویری جلسه شورای اداری استان گیلان

جلسه شورای اداری استان گیلان با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، استاندار گیلان و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.

جلسه شورای اداری استان گیلان با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، استاندار گیلان و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.

Share