گزارش تصویری تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان لنگرود

همزمان با سومین روز از هفته دولت کارمندان نمونه شهرستان لنگرود تجلیل شدند.

همزمان با سومین روز از هفته دولت کارمندان نمونه شهرستان لنگرود تجلیل شدند.

Share