گزارش تصویری برگزاری کارگاه بازیگری و نمایشنامه نویسی در آستارا

کارگاه بازیگری و نمایشنامه نویسی در شهرستان مرزی بندر آستارا با تدریس حسن فرضی پور، مدرس دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
با شرکت هنرجویان استان گیلان برگزار شد.

کارگاه بازیگری و نمایشنامه نویسی در شهرستان مرزی بندر آستارا با تدریس حسن فرضی پور، مدرس دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران با شرکت هنرجویان استان گیلان برگزار شد.

Share