گزارش تصویری بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از منطقه آزاد انزلی

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پروژه های عمرانی، زیرساختی منطقه آزاد انزلی در حوزه های مختلف ترانزیتی، حمل و نقل، گردشگری بازدید کرده و با توانمندیهای واحدهای تولیدی صنعتی منطقه نیز آشنا شدند و همچنین نشستی تخصصی را با دکتر مسرور برگزار کردند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پروژه های عمرانی، زیرساختی منطقه آزاد انزلی در حوزه های مختلف ترانزیتی، حمل و نقل، گردشگری بازدید کرده و با توانمندیهای واحدهای تولیدی صنعتی منطقه نیز آشنا شدند و همچنین نشستی تخصصی را با دکتر مسرور برگزار کردند.

Share