گزارش تصویری اولین سالگرد تدفین شهدای گمنام در بوستان ملت رشت

اولین سالگرد تدفین شهدای گمنام در بوستان ملت رشت عصر پنجشنبه برگزار شد.

اولین سالگرد تدفین شهدای گمنام در بوستان ملت رشت عصر پنجشنبه برگزار شد.

Share