پایداری هوای گرم و مرطوب طی سه روز آینده در گیلان

مدیر کل اداره کل هواشناسی استان امروز گفت: سامانه هوای گرم و مرطوب دست کم تا سه روز آینده در گیلان ماندگار است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر کل اداره کل هواشناسی استان امروز گفت: سامانه هوای گرم و مرطوب دست کم تا سه روز آینده در گیلان ماندگار است.

دادرس افزود: در این مدت با گذر امواج کم و بیش ناپایدار، در برخی مناطق در ساعاتی از روز باد خواهد وزید و رگبار پراکنده و خفیف باران خواهد بارید.

وی گفت: در سه روز آینده دریا با ارتفاع موج ۱۰ تا ۶۰ سانتی متر با احتیاط برای فعالیت های دریانوردی و شنا مناسب خواهد بود.

Share