واکنش ژوله به حمله تند کارشناس مذهبی به «خنداننده شو»

امیر مهدی ژوله از برداشت نادرست کارشناس مذهبی تلویزیون از مسابقه «خنداننده شو» «خندوانه» انتقاد کرد و تاکید کرد که نتیجه این اظهارنظرهای مشابه را در فصل بعد «خندوانه» خواهید دید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، امیرمهدی ژوله که این روزها به خاطرات خود از سانسورهای تلویزیون می پردازد و کمپینی هم در این رابطه راه اندازی کرده است، فیلمی از انتقاد یکی از کارشناسان مذهبی تلویزیون را منتشر کرد و نوشت: «یک باور غلط درباره سانسور در تلویزیون این است که سانسورهای اعمال شده روی آثار نتیجه کج سلیقه گی و بدفهمی ناظر پخش یا ناظر کیفی یا مدیران میانی یا حتی نظرات ریاست سازمان است.نه! واقعا نه!

عمده نظارت ها و مراقبت ها برای حفظ این اثار از گزند افراد و ارگان ها و نظرات جور واجور بیرون از سازمان اتفاق می افتد. از شورای نظارت برصدا و سیما بگیرید تا نمایندگان مجلس و دولت و فلان نهاد و فلان مرکز تا نظیر این کارشناسان عزیز و حتی مردم.

آنها مراقبت میکنند که مثلا خندوانه از چنین گزندهایی دور باشد یا مثلا سریال فاخری مثل سرزمین کهن به چنین روزی که افتاده نیفتد. یک نمونه ای که از نزدیک دیدم مراقبتهایی بود که از مجموعه شبهای برره شد تا قابل پخش باشد و در همان قسمتهای اولیه به محاق توقیف نرود.

سریالی که با همین ملاحظات موفق شد نود و دو قسمت پخش شود. میزان حساسیت ها روی این سریال آنقدر زیاد بود که هنوز که هنوز است اسم برره را از تلویزیون نمیشنوید، هرگز بازپخش نشده، در هیچ یک از نظرسنجی های تلویزیون حضور ندارد و چندین بار تلاش گروه سازنده برای ساخت سری دوم این مجموعه ناکام مانده ست.

در پست بعدی چند فرازی از اعمال فشارهایی که به تلویزیون و بالطبع ان به گروه سازنده برره میشد رو براتون تعریف میکنم.

ببینید چطور یک کارشناس در یک برنامه غیر مربوط تمام تلاشهای یک سازمان یک شبکه و یک برنامه را با برداشت غلط و ناصواب زیر سوال میبرد. نتیجه این اظهار نظر و اظهار نظرهای مشابه رو در فصل بعد خندوانه و سری بعدی خنداننده شو خواهید دید.خدای ناکرده.»

Share