هیات رئیسه شورای شهرستان رودسر مشخص شدند

با حضور اکثریت اعضا انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان رودسر عصر امروز برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان رودسر عصر امروز برگزار شد.

براساس این گزارش مسلم احمدیان به عنوان رئیس شورای شهرستان، محمد محمدی نایب رئیس شورا، مرتضی قربانی سخنگوی شورا، رضا یوسفیان منشی و سعید فرجپور به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.

Share