هدفگیری دقیق منابع در سازمان برنامه و بودجه

متوسط حقوق دریافتی کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶، دو برابر شد متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت و فرهنگیان کشور، طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ دو برابر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این روزها عملکرد دستگاه‌های اجرایی به خصوص در قوه مجریه بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین نقد و بررسی رفته است.

ایران نوشت: موضوعی که همواره از سوی دولت مورد استقبال قرار گرفته است تا از این طریق نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها روشن‌تر شود. یکی از دستگاه‌هایی که طی هفته‌های اخیر از سوی بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت سازمان برنامه و بودجه بود که به حق و همانگونه که اقتصاددانان اعتقاد دارند حکم مغز و قلب قوه مجریه را برعهده دارد.هرچند در برخی از بیانیه‌های سیاسی به عملکرد این سازمان تاخته شد، اما درصورتی که کارکرد این سازمان را بر اساس وظایف، مأموریت‌ها و با توجه به واقعیت‌های موجود بسنجیم، سازمان برنامه و بودجه کشور نمره قابل قبولی خواهد گرفت.طی سال‌های اخیر و با وجود اینکه این سازمان پس ازسال‌های سخت انحلال دوباره پاگرفت، ولی درحوزه‌های مسئولیت خود عملکرد مطلوبی داشته است. یکی از مهمترین آنها در زمینه تدوین و ارایه بموقع لایحه بودجه‌های سنواتی به مجلس است. درحالی که در دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم تأخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس به یک سنت تبدیل شده بود، در طول حدود پنج سال اخیر این لوایح در موعد قانونی تقدیم مجلس شده است ضمن این که در تدوین آن نیز تغییرات مثبت بزرگی ایجاد شد که مهمترین آن شفاف شدن بودجه است. از سوی دیگر زمانی که دخل و خرج کشور را در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که با وجود تمام کاستی‌ها و فشار زیاد هزینه‌های سالیانه مانند حقوق و دستمزد اما سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش و به درآمدهای مالیاتی افزوده شده است.دراین زمینه سهم درآمدها در منابع عمومی کشورطی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ از ۳۳ به ۳۶ درصد رسیده و این در حالی است که سهم درآمدهای نفتی از ۴۱ به ۲۸ درصد رسیده است.در همین دوره سهم هزینه‌ها نیز ۵ درصد کاهش داشته است.همچنین رشد متوسط سالانه طی دوره مذکور برای درآمدها ۲۵ درصد و رشد متوسط سالانه اعتبارات هزینه‌ای ۱۶درصد بوده است. این ارقام در واقع نشانگر توفیق در دستیابی به رشد بالاتر درآمدهای غیرنفتی نسبت به رشد هزینه‌های جاری دولت است. در ادامه به برخی از شاخص‌های عملکرد سازمان برنامه و بودجه اشاره شده است.

مقایسه نرخ تورم و درصد افزایش حقوق بازنشستگان
متوسط حقوق دریافتی کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶، دو برابر شد متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت و فرهنگیان کشور، طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ دو برابر شد. متوسط حقوق دریافتی کارمندان دولت در سال ۱۳۹۲ یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بود که در سال ۱۳۹۶ این رقم به دو میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید. حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۹۰ هزار تومان بوده که با افزایش بیش از دو برابری، به یک میلیون و ۳۵ هزار تومان رسید.همچنین حقوق فرهنگیان نیز در دوره مشابه از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید و میزان افزایش در این زمینه بیش از دو برابر بود.

مقایسه عملکرد دولت در حوزه بهداشت و سلامت
در طول سال‌های دولت یازدهم و دوره یکساله دولت دوازدهم، اطلاعات به دست‌آمده در بخش بهداشت و سلامت نشان می‌دهد که سهم پرداختی مردم از هزینه‌های سلامت ۱۳ درصد کمتر شده است. میزان کاهش پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی در سال ۱۳۹۱، ۳۷ درصد بوده که در سال ۱۳۹۶ این رقم برای بیماران شهری به ۱۰ درصد و برای بیماران روستایی به ۵ درصد کاهش یافته است.
اعتبار هزینه شده برای ارائه خدمات سلامت به روستاییان نشان ‌می‌دهد که در سال ۱۳۹۱اعتبارات مزبور ۳۸هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به ۱۵۵هزار و ۱۷۹هزار میلیارد ریال رسیده است.
رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بخش بهداشت و سلامت نشان می‌دهد، عملکرد این اعتبارات از ۹۳۱۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ با ۱۱۸ درصد رشد به ۲۰۳۵۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

پرداخت بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی
دولت در سال ۱۳۹۶ موفق شد تا در قالب اسناد و اوراق مالی مبلغ ۳۱۳۰۳ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند. همچنین میزان تسویه بدهی دولت در سال ۱۳۹۶ در قالب اسناد و اوراق مالی برای پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی و آموزش عالی بالغ بر۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۳۹۶ همچنین ۳۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان و صندوق بیمه محصولات کشاورزی تسویه شد.

Share