فیلم: ازدواج دو ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی

امروز در بازی‌های آسیایی اندونزی دو ورزشکار ایرانی ازدواج کردند.

مجید قیدی و‌ پریسا براتچی دو‌ملی پوش تیر و‌کمان ازدواج خودشان در بازی های آسیایی را رسمی کردند. این در حالی است که سایر ورزشکاران در همین رشته دور آنها جمع شده و برای شان آرزوی خوشبختی کردند.

Share