بهمن کشاورز: شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیستند

بهمن کشاورز گفت: تفسیر من این است که شهرداری از قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» مستثنا است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بهمن کشاورز گفت: تفسیر من این است که شهرداری از قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» مستثنا است.

این وکیل دادگستری معتقد است به دلیل آنکه شهردار از سوی شورای شهر انتخاب می شود مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نمی شود.همچنین وظیفه شهرداری ها ارایه خدمات عمومی است و کار دولتی انجام نمی دهند پس کارکنان این نهاد هم مامور دولت نیستند.

کشاورز با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه شهرداری هم مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است، توضیح داد: مخالفان استدلال خود را دارند و بنده و امثال من هم استدلال دیگری داریم.

کشاورز گفت: تا جایی که از متن قانون می دانم، درباره انتخاب شهردار قیدی که باعث شود افراد از ورود به این سمت به‌ علت بازنشستگی منع شده باشند وجود ندارد بلکه صرفا شرایط سلبی و ایجابی اشتغال به حرفه شهردار در قانون مربوطه احصا شده است و در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هم تصریحی در این‌ باره نیست.

این حقوقدان ادامه داد: به‌نظر می‌رسد نظر مجلس به‌ عنوان سیاست‌گذار کلی این بود که شورا‌های شهر بتوانند شهرداران را از میان بازنشستگانی که با داشتن سابقه و تجربه درخور تقبل این مسئولیت هستند هم انتخاب کنند.

کشاورز با بیان اینکه به‌ طور کلی شهرداران جزو مستثنیات هستند توضیح داد: اگر قانون‌گذار به‌صراحت شهرداران را وارد متن قانون می‌کرد یا در آینده این کار را انجام دهد، باید به آن تمکین شود. شهرداری‌ها مأمور به خدمات عمومی هستند.

Share