خداحافظی شعبانپور با معاونت عمرانی استانداری گیلان

حجت شعبانپور، ساعتی پیش با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با این سمت خداحافظی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با توجه به بازنشستگی حجت شعبانپور، هوشنگ عباسقلی زاده عهده دار مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان شد.

با توجه به خاتمه خدمت مهندس حجت شعبان پور در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی و نائل آمدن او به افتخار بازنشستگی، بنا به تصمیم دکتر مصطفی سالاری تا انتصاب معاون جدید هوشنگ عباسقلی زاده با حفظ سمت فعلی عهده دار وظایف محوله آن حوزه معرفی شد.

لازم به ذکر است که عباسقلی زاده هم اکنون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان است.

Share