جنگلهای هیرکانی گشت رودخان فومن در آستانه ثبت جهانی

۱۲ نقطه از جنگل های هیرکانی به عنوان میراث طبیعی ارزشمند ۳۰ میلیون ساله که بخش گسترده آن در ایران واقع شده، به عنوان منطقه ای برای حفاظت به یونسکو معرفی شده است و ۳ نقطه از آن در گیلان از جمله شهرستان فومن وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه حمایتی از عرصه های جنگلی هیرکانی، با حضور فرماندار شهرستان فومن، نماینده شهرستان های فومن و شفت، رؤسای ادارات محیط زیست، منابع طبیعی و تنی چند از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای مربوطه، در محل فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد.

این جلسه با ارائه گزارش رئیس اداره محیط زیست شهرستان فومن درباره ثبت جهانی بخش از جنگل های هیرکانی واقع در شهرستان فومن و در منطقه گشت رودخان آغاز شد.

فرماندار شهرستان فومن نیز با انتقاد از عدم فعالیت گسترده قبلی در زمینه حفاظت از جنگل های ارزشمند هیرکانی، تأکید کرد که تا کنون باید در این باره کار بیشتری می شد و بنابراین، افزایش اقدامات حفاظتی در این خصوص ضرورت دارد.

قاسم نژاد با اشاره به اهمیت آماده سازی جامعه و مردم محلی برای پذیرش اهمیت این پروژه حفاظتی، بر آگاهی بخشی به مردم برای افزایش پذیرش عمومی و همکاری با نیروهای اجرایی تأکید کرد.

فرماندار فومن با اشاره به وجود گونه های نادر و کمیاب گیاهی و جانوری، به جایگاه ویژه این جنگل ها در جغرافیای زیستی کشور پرداخت و وجود صدها گونه کمتر شناخته شده گیاهی و جانوری را گواهی بر لزوم استمرار جدی فعالیت های حفاظتی در این حوزه دانست.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای این پروژه، ویژگی های آن را برخورداری از حمایت های مادی و علمی جهانی، ایجاد فرصت تعامل و همکاری سازنده با جهان، تحول ارتباطات علمی و همگرایی با مجامع علمی ـ فرهنگی و جذب گردشگران بین المللی و همچنین تغییر در اقتصاد شهرستان عنوان کرد.

قاسم نژاد با تأکید بر استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی و دهیاری ها برای آگاهی بخشی عمومی و جلب مشارکت و همکاری جوامع محلی، بر اهمیت کلیدی همکاری مردم به منظور موفقیت این پروژه تأکید کرد.

۱۲ نقطه از جنگل های هیرکانی به عنوان میراث طبیعی ارزشمند ۳۰ میلیون ساله که بخش گسترده آن در ایران واقع شده، به عنوان منطقه ای برای حفاظت به یونسکو معرفی شده است و ۳ نقطه از آن در گیلان از جمله شهرستان فومن وجود دارد.

قابل ذکر است که پروژه حفاظتی این جنگل در منطقه گشت رودخان در سه محدوده تحقیقاتی، حائل و تجاری تقسیم می شود و به منظور حمایت از فعالیت های تجاری و مسکونی مردم، این امور در محدوده تجاری ساماندهی خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین افتخاری نماینده شهرستان های فومن و شفت نیز با تأکید بر این که برای موفقیت این پروژه نیازمند همکاری عمومی و خرد جمعی هستیم، افزود که هر گونه سود و ضرر مربوط این جنگل ها در ابتدا متوجه مردم محلی این مناطق خواهد شد، لذا همکاری این افراد حائز اهمیت خواهد بود.

Share