تحول شگرف در نظام بودجه‌ریزی کشور | نوبخت همواره پاسخگو بوده است

امیری در ادامه گفت: حتما در خاطرتان هست که فرآیند ارائه بودجه در زمان دولت های نهم و دهم به چه سمت و سویی رسیده بود؛ بودجه های سنواتی کل کشور با ماه ها تاخیر بدون توجه به واقعیات کشور راهی مجلس می شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در شرایطی که برخی رسانه های مخالف دولت از تمام ابزارهای رسانه ای شان پروژه انتقاد از دستاوردهای اقتصادی دولت و تخریب سازمان برنامه و بودجه را در پیش گرفته اند؛ واقعیات میدانی نشان میدهد که این انتقادها بیشتر در راستای مسائل جناحی و سیاسی طرح می شوند و سازمان برنامه و بودجه بر اساس وظایف قانونی خود عملکرد مناسبی در راهبری سایر دستگاه ها و ارگان ها داشته است.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه انتقادهایی از سوی برخی جناح های خاص نسبت به سازمان برنامه و بودجه مطرح می شود شما عملکرد این سازمان را چطور ارزیابی می کنید؟ می گوید:«البته برای ارزیابی یک نهاد اقتصادی تخصصی باید کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می کنند نظر دهند اما به عنوان یکی از معاونت های رئیس جمهورزی به نظرم دستاوردهای قابل قبولی در نظام بودجه ریزی کشور در این دولت انجام شده که در انتقادهای رسانه ای معمولا به آنها توجه نمی شود».
امیری در ادامه گفت: « حتما در خاطرتان هست که فرآیند ارائه بودجه در زمان دولت های نهم و دهم به چه سمت و سویی رسیده بود؛ بودجه های سنواتی کل کشور با ماه ها تاخیر بدون توجه به واقعیات کشور راهی مجلس می شد اما دولت یازدهم و دوازدهم توانست نظم و ترتیب مناسبی به مهمترین سند مالی کشوز بدهد که بدون تردید نتیجه عملکرد مناسب سازمان برنامه و بودجه است».
معاون پارلمانی رئیس جمهوری در ادامه تاکید کرد: مناسبات رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان مجلس هم قابل تقدیر است و هر زمان که نمایندگان محترم پرسش یا ابهامی در خصوص عملکرد دولت داشته اند؛ شخص آقای نوبخت در مجلس حاضر شده اند تا در خصوص ابهام ها در صحن علنی، کمیسیون ها و…پاسخگو شوند که نکته ارزنده ای است».

Share