بهره‌برداری از ۱۲ پروژه راه و شهرسازی و گازرسانی به ۱۲ روستای اطاقور شهرستان لنگرود

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنگرود از بهره برداری ۱۲ پروژه در هفته دولت خبر داد و افزود: ین پروژه ها شامل بهسازی و آسفالت ۲۰.۴ کیلومتر راه روستایی و ۶۰ واحد مسکن مهر می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، صبح امروز با حضور فرماندار و رئیس اداره راه و شهرسازی لنگرود بهره برداری از ۱۲ پروژه راه وشهرسازی شهرستان لنگرود درهفته دولت صورت گرفت.

این پروژه ها شامل بهسازی وآسفالت ۲۰.۴ کیلومتر راه روستایی و ۶۰ واحد مسکن مهر می باشدکه با اجرای آنها تعداد ۵۴۲ خانوار از نعمت مسکن و راه ایمن وسالم برخوردار شدند.

همچنین در ششمین روز هفته دولت گازرسانی به ۱۲ روستای اطاقور با اعتبار ۱۱میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال به طول ۳۵کیلومتر آغاز و ۳۰۰خانوار گازدار شدند.

Share