اهدای خون همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی

مردم نوعدوست استان گیلان همزمان با روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور در مراکز انتقال خون با اهدای خون به یاری نیازمندان شتافتند.

مردم نوعدوست استان گیلان همزمان با روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور در مراکز انتقال خون با اهدای خون به یاری نیازمندان شتافتند.

Share